Elitmag Kft.

AZ ELITMAG KFT. BEMUTATÁSA

 

Az Elitmag Kft.-t 1991 decemberében alapította a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a martonvásári MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet (ma MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet). A megalakítás két fő célja a Martonvásáron közel hetven éves múltra visszatekintő szellemi kutatócentrumban nemesített különféle kalászos gabona- és zabfajták kereskedelmi képviseletének biztosítása, erősítése a hazai és a nemzetközi vetőmagpiacon, továbbá a fajtatulajdonost megillető, a martonvásári vetőmagok felhasználása után járó, a kutatások ráfordításait részben fedező licencdíjak folyamatos nyilvántartása és érvényesítése.

Az Elitmag Kft. termékköre az elmúlt 25 évben folyamatosan bővült egyrészt a martonvásári növénynemesítői munka, másrészt a piaci igényekhez igazodó honosítási tevékenység eredményeként.
E kettős fejlesztés nyomán a kezdeti búza, árpa, tritikálé, durum és rozs fajták őszi és tavaszi vetésű életformái mellett a zab és a tönkölyfajták, valamint az utóbbi években a szárazborsók és a takarmányborsók is szerepelnek a portfólióban.

A bővülő faj és fajtakör vetőmagjának folyamatos biztosításához kellett megszervezni és működtetni a Mezőgazdasági Intézet által nemesített, illetve a honosított fajták vetőmag-előállításának rendszerét. Az Elitmag Kft. e szerepkörében szolgálta ki a vetőmag-előállító gazdaságokat ún. technikai vetőmaggal (elit, I. fok), kötötte meg partnereivel a licencszerződéseket, illetve kiegészítő tevékenységként részt vállalt a kereskedelmi vetőmag-forgalmazásban (II. fok), elsősorban saját felügyeletű termeltetésein keresztül.

Társaságunk a viszonteladóktól a termelőkig, a nagy integrátoroktól a néhány zsáknyi vetőmag igényű gazdálkodókig, mindenkinek közvetlenül rendelkezésére áll a jó minőségű, fémzárolt vetőmaggal.

Licencszerződéses vetőmag-előállítói partnerkörünk közreműködésével cégünk megvalósította a mindenkori új elismerésű fajták felszaporítását és a minősített vetőmagok piacára történő bevezetését. Ez az elköteleződés a „Martonvásár” mint márkanév megerősítését, és ezzel a helyben nemesített fajták piaci részarányának megőrzését, még inkább annak növelését szolgálja, most és a jövőben is.

Nemcsak belföldön, hanem a külpiacokon is fontos, hogy közvetíteni tudjuk a különböző nemesítési célok hazai produktumait. Export tekintetében elsősorban a kelet-európai régió országai, a volt Szovjetunió utódállamai, valamint egyes közel-keleti országok jelentik a legnagyobb befogadó piacot a martonvásári kalászos fajták iránt.

A negyedszázados születésnapját követően az Elitmag Kft. 2017-től a közös tulajdonosi körhöz tartozó cégekkel történő szoros, összehangolt feladat-megosztáson alapuló, új struktúrában folytatja működését.

Reményeink szerint ezen új egységbe formálódó cégcsoport a kölcsönös előnyök kihasználásával szintet lép a „martonvásári” jelzővel megkülönböztetett mezőgazdasági termékek képviseletében. A munkamegosztás során az Elitmag Kft. tevékenysége a rábízott fajták termeltetésére, a magas szaporulati fokú vetőmagok licencszerződéssel történő kihelyezésére, valamint a licencdíjak útjának biztosítására szorítkozik.

A korábbi évektől eltérően 2017 őszétől a II. fokú vetőmag nagy- és kiskereskedelmi forgalmazása a Bázismag Kft.-hez került át a cégcsoporton belül.